Utbildningar via Look by Linn

KURSDATUM 2018:
Grundutbilning singel: 6-8/9
Grundutbildning volym: 31/8-1/9, 2-3/11
Grundutbildning singel/volym sammansatt kurs: 10-13/10, 28/11-1/12
Avancerad volym 28/10

Läs mer om varje utbildning på www.lookbylinn.se
Maila mig på info@salongjosefin.se om du vill anmäla dig.